Mój prąd

Dofinansowanie do fotowoltaiki z programu “Mój Prąd”


Rządowy program „Mój Prąd”, czyli bezzwrotne dofinansowania do fotowoltaiki, ma pomóc w zwiększeniu liczby instalacji fotowoltaicznych na dachach polskich domów. Chociaż ostatni nabór wniosków zakończył się w grudniu 2020 roku, to już zapowiedziano kontynuację programu od Lipca 2021. Szczegóły zasad, procedur i terminów nie są jeszcze znane, lecz z deklaracji przedstawicieli Ministerstwa Klimatu można wysnuć wniosek, że zasięg inicjatywy „Mój Prąd” ulegnie rozszerzeniu. Program obejmie wsparciem kolejne prośrodowiskowe rozwiązania, które są bezpośrednio i pośrednio związane z fotowoltaiką. Mówi się o włączeniu do programu inwestycji w przydomowe ładowarki do samochodów elektrycznych, nowoczesne metody ogrzewania domów z użyciem pomp ciepła czy lokalne magazyny energii. Informacji na temat zasad, terminów oraz możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie do fotowoltaiki można się spodziewać w pierwszym kwartale 2021 roku, zaś nabór z pewnością ruszy w drugiej połowie roku.

Aby nieco przybliżyć obraz tego, jakie szanse dla inwestorów dawał „Mój Prąd”, przedstawmy to, według jakich zasad przyznawane były dotacje w 2020 roku. W budżecie programu znajdował się aż 1 mld złotych, a w związku z ogromnym zainteresowaniem tą inicjatywą pod koniec ubiegłego roku do puli dodano dodatkowe 100 mln złotych. Co więcej, w 2021 roku już zarezerwowano w budżecie 500 mln złotych na obsłużenie wniosków z poprzedniego naboru. O dofinansowanie można się było ubiegać między 13 stycznia a 18 grudnia 2020 roku lub do rozdysponowania całej dostępnej kwoty. Pozyskane środki pozwalały na sfinansowanie nawet do 50% kosztów zakupu i montażu przydomowej mikroinstalacji. Pamiętajmy jednak, że dofinansowanie udzielane na panele fotowoltaiczne w ramach programu „Mój Prąd” nie przekraczało 5 tysięcy złotych i dotyczyło jedynie przydomowych mikroinstalacji o mocy między 2 a 10 kWp.

Oprócz tego, z rządowych środków można było skorzystać tylko jeśli nie zwiększaliśmy mocy naszej istniejącej już instalacji fotowoltaicznej. Dofinansowaniu podlegały wyłącznie przedsięwzięcia niezakończone przed 23 lipca 2019 roku.